Za zemi původu búrského buldoka se pokládá Jihoafrická republika. V dobách rané kolonizace chovali Búrové křížence mastifů s buldoky za účelem lovu zvěře a ochrany farem. Přežívali jen ti nejsilnější, nejodolnější a nejzdravější jedinci. Nejprve byla odlehlost tamních končin důvodem příbuzenské plemenitby v chovu, ale ve 20. století nastaly i tady čilé kontakty se světem a tudíž i nekontrolované křížení původních búrských psů s dalšími plemeny.V roce 1980 se rozhodlo devět zakládajících členů klubu chovatelů boerboelů, že se pokusí plemeno obnovit. V nejzapadlejších končinách země vyhledávali čistokrevné jedince odpovídajícího typu, přičemž hledání bylo tak zajímavé, že o tom vznikl i televizní film.
Stejně zvláštní jako boj o obnovu plemena je i povaha boerboelů. Nikdy nebyli používáni pro boj, vždy jen pro hlídání a obranu. Možná to je příčinou, že boerboel vždycky pozná, co si jeho pán myslí o své návštěvě – a chová se k ní podle toho, zda jde o hosta vítaného, neutrálního nebo nechtěného.